Despre noi

NOUA REVISTĂ DE DREPTURILE OMULUI

 

Noua Revistă de Drepturile Omului (NRDO) este o publicaţie trimestrială românească editată de Centrul de Studii Internaţionale în colaborare cu Editura Pavesiana. A fost înfiinţată în anul 2005, ca o continuare a Revistei Române de Drepturile Omului (1993-2005). Foloseşte sistemul peer-review şi este înregistrată în bazele de date internaţionale CEEOL, IndexCopernicus și DOAJ. Trimestrialul publică cercetări şi oferă spaţiu pentru materiale dedicate teoriei şi practicii drepturilor omului. Pe lângă secţiunea de STUDII, NRDO conţine o rubrică de SINTEZE rezervată documentarelor şi rapoartelor şi o alta, MISCELLANEA, unde îşi au locul eseuri pe teme juridice, recenzii, traduceri în limba română a unor studii notorii de filozofie a dreptului. În secţiunea de JURISPRUDENŢĂ CEDO sunt prezentate, detaliat, una sau două cauze de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi sinteza jurisprudenţei CEDO pe ultimul trimestru. Noua Revistă de Drepturile Omului  a constituit, de-a lungul timpului, o resursă pentru instituţiile şi organizaţiile cu competențe în urmărirea, înţelegerea şi promovarea libertăților ființei umane.

Noua Revistă de Drepturile Omului promovează reconcilierea dintre principiul demnităţii şi principiul libertăţii umane. În viziunea noastră, nu doar că reconcilierea celor două valori este posibilă, dar demnitatea şi libertatea se întăresc reciproc. 

Noua Revistă de Drepturile Omului oferă acces liber la articole în format electronic.

I Egida

Noua Revistă de Drepturile Omului (NRDO) este editată de Centrul de Studii Internaţionale în cooperare cu Editura Pavesiana se ocupă exclusiv cu tehnoredactarea, tipărirea şi distribuirea NRDO, în timp ce întreaga responsabilitate pentru conţinutul revistei revine Editorului. 

II Conducerea Revistei

Consiliul ştiinţific al Noii Reviste de Drepturile Omului este format din:

Prof.univ. Gabriel Andreescu
Conf. univ. Lucian Bojin
Lect.univ. Diana Botău
Prof.univ. Aurora Ciucă
Gelu Duminică, director executv Fundaţia Agenţia dezvoltare comunitară "Impreună"
Prof. univ. Rodoljub Etinski
Csaba Zoltán Novák, Președintele Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
Prof.univ. Jean-François Renucci
Prof.univ. Florin Streteanu
Prof.univ. Frédéric Sudre
Prof.univ. Ineta Ziemele

Directorul Noii Reviste de Drepturile Omului este Gabriel Andreescu, Doctor în Ştiinţe Politice, Doctor abilitat, Profesor universitar la Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe Politice a Universității de Vest Timișoara, iniţiator al APADOR-CH, fondator şi preşedinte al Centrului de Studii Internaţionale, iniţiator al asociaţiei Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă. Între distincţiile primite se numără: Cavaler al Ordinului Naţional "Steaua României", Premiul Petöfi pentru Libertatea Popoarelor din Europa Centrală (Fundaţia Secolului XXI/Budapesta), Pro Minoritate (Guvernul Ungariei) şi premiul Human Rights Monitor (Human Rights Watch din S.U.A.).

III. Colaboratori și susținători

Din anul 2006, NRDO colaborează cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. În ultimii ani, Noua Revistă de Drepturile Omului a fost publicată cu sprijinul financiar al Plastics Bavaria Equipment & Systems srl.